Specialist în activitatea de coaching

COD COR: 242412

Număr de ore: 180 ore, dintre care 60 ore teorie
și 120 ore practică

 

Specialistul în coaching este expertul care lucrează direct cu clientul său, având ca scop final îndeplinirea unuia sau mai multor obiective personale sau profesionale. El pune la dispoziția clientului său, prin metode specifice și practice, experiența proprie în domeniu.

Competenţe şi deprinderi dobândite de titularul certificatului:

1. Fundamentele coachingului 

2. Coaching personal și organizaţional 

3. Etică şi standarde profesionale în coaching 

4. Stabilirea relaţiei de coaching 

5. Comunicarea în coaching 

6. Atitudinea de coach 

7. Tehnici de coaching 

8. Evaluarea performanţei (metode) 

9. Autodezvoltare și autoobservare 

10. Managementul contractului de coaching 

11. Marketingul serviciilor de coaching 

12. Experienţă practică de coaching

Cerinţe specifice de acces la program:

- Minim 3 ani de experiență în muncă sau în domeniul voluntariatului, pe bază de contract.

- Diplomă de licenţă

- Competențe informatice