Proiect 2014-2015: „Cariera ta pe primul loc” (Nr. POSDRU /125/5.1/S/129638) 

Obiectivul proiectului: Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii în vederea creşterii ratei de ocupare pentru un grup ţintă de 560 persoane din Regiunea Bucureşti Ilfov și Regiunea Centru format din 80 persoane inactive, 80 persoane în căutarea unui loc de muncă. 

385 şomeri din care: 40 şomeri tineri, 55 şomeri peste 45 ani, 217 şomeri de lungă durată, 73 şomeri de lungă durată tineri şi 15 persoane care au părăsit timpuriu şcoala, urmare a furnizării accesului la educaţie prin formare profesională şi servicii personalizate de consiliere şi asistenţă cu accent pe stimularea ocupării tinerilor şi a şomerilor de lungă durată

 

Proiect 2015: „Egalitate pe piața muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile” 

Cod Contract: POSDRU/165/6.2/S/140936 

Beneficiar: Agenţia Naţională Antidrog.

Obiectiv proiect: furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor unui număr de 700 persoane vulnerabile.

 

Proiect ORIZONT 2013

Sistem Integrat pentru Casa Naţională de Pensii Publice.

Aplicatie implementata de TEAMNET cu ajutorul careia se gestioneaza  sistemul public de pensii şi asigurări din România (5.500.000 pensionari, 5.600.000 asiguraţi şi 500.000 angajatori), facilitând managementul şi accesul la informaţii şi beneficii.

În prezent, peste 2.200 de funcţionari publici utilizează sistemul la nivel central şi în 42 de judeţe din România.

 

Proiect 2014 Sistemul Integrat al APIA – TEAMNET. 

Obiectiv proiect: dezvoltarea unui sistem informaţional integrat de control al activităţii fermierilor

Servicii realizate: 

- Administrarea şi controlarea ajutoarelor financiare pentru fermieri oferite prin intermediul Fondurilor FEROGA (Fondul European pentru Proiectare şi Garanţie în Agricultură);

- Dezvoltarea mecanismelor de înregistrare pentru aplicaţiile de suport, verificarea, aprobarea şi realizarea plăţilor către fermieri; 

- Detectarea şi controlarea fraudei prin utilizarea instrumentelor de stocare şi căutare a informaţiilor de performanţă; 

- Dezvoltarea capacităţii de a monitoriza orice aplicaţie în orice moment; 

- Compatibilitate cu sistemul UE; 

- Consultanţă Project Management; 

- Suport şi mentenanţă

Peste 1.650.000 de blocuri agricole au fost evaluate în decursul a 6 ani pentru a putea atrage fonduri în valoare de 4,5 miliarde euro.

Implementarea sistemului a fost o provocare extrem de mare, baza de date administrată fiind a doua din România ca mărime.

 

Proiectul  STEPS – Antrenor pas cu pas. 2011-2012. 

Grupul tinta al proiectului este format din manageri/administratori ai agenților economici, în special IMM, persoane fără ocupație (someri, tineri absolvenți de studii superioare sau liceale) sau persoane care au un loc de muncă, dar doresc ocuparea pe cont propriu, toți aceștia având în vedere implementarea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România – STEPS” urmărește dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale și manageriale ale persoanelor care doresc să înceapă o activitate independentă, să inițieze o afacere sau să îsi extindă afacerile și asistarea/consilierea acestora în vederea implementarii ideilor de afaceri în corelație cu cerințele pietei.

 

Proiectul CALISIS – Implementarea Sistemului de Management al Calitatii in Formarea Profesionala din România -2011.

Parteneri: ANC, FIATEST, TILS România, ISFOR Italia. ID 3954; contract POSDRU/4/1.4/S/4. 

Obiectiv General: Dezvoltarea și implementarea unui sistem național de asigurare și management al calității în formarea profesională continuă, pe baza unor studii științifice relevante și folosind o abordare compatibilă cu Cadrul European de Referință în Asigurarea Calității în educatie și formare profesională.

 

„Facilitarea tranziției de la scoală la viața activă pentru studenții din domeniul economie - afaceri internaționale ID62955”

Organizat de către Camera de Comerț  – București, 2011-2012

 
Proiectul „Și tu poți deveni Antreprenor” - 2013

Organizat de Patronatul Național Român.

Obiectiv proiect: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și certificarea acestora pentru 800 de persoane în căutarea unui loc de muncă.

 

Proiect PHARE 2005  - Program de dezvoltare a abilităților în domeniul farmaceutic 

Factor al dezvoltării resurselor umane la punctele de lucru ale societăților Sensiblu SRL și Mediplus Exim SA din orasele Brăila și Galați

Linie de buget: RO-2002/000-586.05.02.02.075

Program ce a avut la bază instruirea grupului țintă format de 61 de angajați ai Sensiblu SRL și Mediplus Exim SA.

 

Proiecte încheiate

ALIAT, 

ASSYSTEM, 

Best Call,

Blocul Național Sindical,

Camera de Comerț și Industrie, 

CEFORA Training, 

ComCeh- Sofidel,

CUMPĂNA, 

Cursuri 10 Plus, 

Drees & Sommer,

EoN Moldova, 

Euro Best Team, 

Formare Plus,  

GDF Suez, 

HAMM Reno, 

Interdevelopment, 

JTI, 

KPMG, 

Kern-Liebers Textil,

LAFARGE, 

Mc Donald’s, 

Media On, 

New Horizons, 

Patronatul Național
Român,

QUANTA Resurse Umane, 

Red Mountain,

Sarantis, 

Sind-Tour Operator 

Sindicat UPA, 

SPIDER, 

Spitalul Universitar București,

Team Net, 

Telemobil

Clienți

Testimoniale

“Doamna PRODAN CARMEN s-a implicat cu entuziasm in activitatile proiectului, dovedind ca poseda urmatoarele calitati si cunostinte structurate in domeniul vanzarilor,  abilitati deosebite bazate pe o experienta valoroasa, in formarea profesionala a adultilor, creativitate in abordarea subiectelor prezentate si adaptarea lor in functie de context, buna gestionare a grupurilor de lucru in cadrul sesiunilor de formare, pasiunea de a-i invata pe ceilalti

In acord cu aptitudinile deosebite dovedite de doamna PRODAN CARMEN in cadrul proiectului „Cariera ta pe primul loc”, o recomandam cu incredere, constienti fiind ca si pe viitor isi va onora cu succes sarcinile asumate in cadrul proiectelor in domeniul formarii profesionale.

Cu deosebita consideratie,

Magdalena GROSSU- Manager de Proiect”

 

 

“Colaborarea organizatiei noastrea cu S.C. ABILITY DEVELOPMENT S.R.L a inceput in 2009 si a fost una deosebita bazata pe incredere, respect si profesionalism. Programele de instruire au un caracter interactiv, care implica toti participantii, cu o mare concentrare asupra aplicatiilor practice, folosind jocuri de rol, simulari, exercitii, filme si materiale vizuale moderne si inedite. S.C. ABILITY DEVELOPMENT S.R.L a livrat cursuri conform tematicii stabilite de comun acord, cu personal calificat si a respectat programul de lucru stabilit, a fost obiectiv in furnizarea informatiilor cu privire la tematica cursului.In concluzie, recomand S.C. ABILITY DEVELOPMENT S.R.L, ca fiind un colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care var elationa si apreciez serviciile sale de calitate si portofoliu de cursuri oferite care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.”

Ciprian-Mihai ILIESCU Presedinte Sindicatul U.P.A. Romania.