Managementul timpului

Tematici de interes în Managementul Timpului

• Managementul timpului și organizația

• Stabilirea obiectivelor și priorităților

• Dinamica diversă a angajaților

• Metode și instumente pentru buna gestionare a timpului la serviciu

• Încadrarea activităților și prioritizarea lor, în funcție de importanță și urgență - matricea timpului

• Importanța și modalitățile de delegare

• Hoții de timp – modalități de pierdere a vremii

• Amânarea

• Efectele estimării incorecte a timpului

• Managementul timpului personal

• Calitatea timpului

• Managementul schimbării

• Managementul stresului