Lucrător în comerț

COD COR: 522006

Competențe obținute conform Standardului Ocupațional:

- Identificarea rolului lucrătorului comercial în cadrul organizaţiei şi al relaţiei cu clienţii 

- Însuşirea metodelor eficiente de comunicare, atât cu clienţii cât şi în cadrul echipei 

- Utilizarea computerului şi prelucrarea informaţiei 

- Importanța comunicării într-o limba străină 

- Deprinderea metodelor de dezvoltare profesională concomitent cu dezvoltarea personală 

- Însuşirea noţiunilor de igienă şi securitate a muncii 

- Evidenţierea importanţei lucrului în echipă 

- Organizarea activităţii comerciale în cadrul locului de muncă şi importanța integrării la locul de muncă 

- Identificarea corectă a nevoilor clientului în cadrul procesului de vânzare în vederea satisfacerii cerinţelor lui 

- Determinarea procesului de luare a unei decizii de cumpărare şi a rolului lucrătorului în comerţ în influenţarea acestei decizii 

- Implementarea tehnicilor de prezentare a produselor (C.A.B. Caracteristici, Avantaje, Beneficii) 

- Deprinderea tehnicilor de vânzare în scopul creşterii valorii adăugate 

- Determinarea principalelor tipuri de obiecţii şi a modului specific de rezolvare a acestora 

- Asigurarea calităţii şi protecţiei consumatorului.

 

Program: în funcție de disponibilitatea cursanților, orele vor avea loc în cursul zilei, seara, după orele 17.00 și/sau în weekenduri.