Abilități de prezentare în fața publicului - Public Speaking

• Prezentarea unei idei în fața unui auditoriu 

• Beneficiile personale și sociale ale prezentării profesioniste 

• Public Speaking în lumea afacerilor 

• Istoricul și principiile discursului public 

• Alocuțiunea, elemente moderne

• Structuri lingvistice pentru declanșarea motivațiilor, captarea și menținerea atenției 

• Noțiuni de bază ale fricii de a vorbi în public 

• Mituri legate de frica de a vorbi în public 

• Alegerea temei – alegerea poveștii 

• Tonul vocii – paraverbalul 

• Puterea pauzelor în cadrul discursului 

• Tehnici vizuale -suport al prezentării  

• Reguli de bază în alcătuirea unor slide-uri profesioniste 

• Cei trei P ai succesului unei prezentări 

• Pașii principali ai prezentării 

• Pregătirea pentru prezentare 

• Corelarea stărilor emoționale cu limbajul verbal și nonverbal 

• Deschiderea cu impact a prezentării 

• Vestimentația: simboluri ale identității personale și sociale 

• Interacțiunea cu sala 

• Factori declanșatori ai motivației.